Trenutni status

Svi sistemi funkionišu
WEB
Operativni
API
Operativni
Exchange
Operativni

Nema incidenata