Nuværende status

Alle systemer er funktionsdygtige
WEB
Funktionsdygtig
API
Funktionsdygtig
Exchange
Funktionsdygtig

Ingen hændelser